Մեր մշակույթը

Մեր տեսլականը

Թող քիմիական նյութը գործի:
Թող կյանքը փոխվի:

Մեր առաքելությունը

Ավելի լավը մատուցելը
և ավելի կանաչ աշխարհ:

Մեր արժեքները

Ամբողջություն և նվիրվածություն, միասին աշխատել և կիսել հաջողությունը;
Doիշտ բան անել, ճիշտ անել:

Մեր վարքագիծը

Put Customers First

Հաճախորդներին առաջին տեղում դնել

Modern medical person

Inteուցադրել ամբողջականությունը

Strive for Excellence

Ձգտեք գերազանցության

Execute for Results

Կատարել համար
Արդյունքներ

Embrace Change

Հետևել համագործակցությանը
և թիմային աշխատանք

Innovation

Գրկիր Փոփոխություն
և նորարարություն