Գաղտնիության քաղաքականություն

Յունիպրոման հարգում և պաշտպանում է ծառայության բոլոր օգտվողների գաղտնիությունը: Ձեզ ավելի ճշգրիտ և անհատականացված ծառայություններ մատուցելու համար, uniproma- ն կօգտագործի և բացահայտի ձեր անձնական տվյալները `համաձայն սույն գաղտնիության քաղաքականության դրույթների: Բայց uniproma- ն այս տեղեկատվությանը վերաբերվելու է աշխատասիրության և խոհեմության բարձր աստիճանի: Բացառությամբ, եթե սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ այլ բան է նախատեսված, առանց ձեր նախնական թույլտվության uniproma- ն չի բացահայտի կամ չի տրամադրի այդպիսի տեղեկատվություն երրորդ անձանց: Uniproma- ն ժամանակ առ ժամանակ կթարմացնի այս գաղտնիության քաղաքականությունը: Երբ համաձայն եք միաընտրանքային ծառայության օգտագործման պայմանագրին, կհամարվեք, որ համաձայն եք այս գաղտնիության քաղաքականության բոլոր բովանդակության հետ: Գաղտնիության այս քաղաքականությունը «Յունիպրոմա» ծառայության օգտագործման պայմանագրի բաղկացուցիչ մասն է:

1. Դիմումի շրջանակը

ա) հարցաթերթիկ ուղարկելու ժամանակ դուք պետք է լրացնեք պահանջարկի վերաբերյալ տեղեկատվությունը `ըստ հարցման հուշման տուփի.

բ) երբ այցելում եք uniproma- ի կայք, uniproma- ն կգրանցի ձեր զննարկման տվյալները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ձեր այցելող էջով, IP հասցեով, տերմինալի տեսակից, տարածաշրջանից, այցելության ամսաթվից և ժամից, ինչպես նաև անհրաժեշտ էջի գրառումներից.

Դուք հասկանում և համաձայն եք, որ հետևյալ տեղեկությունները կիրառելի չեն սույն Գաղտնիության քաղաքականության համար.

ա) հիմնաբառի տեղեկատվությունը, որը դուք մուտքագրում եք uniproma կայքի կողմից տրամադրվող որոնման ծառայությունն օգտագործելիս.

բ) «Յունիպրոմա» -ի կողմից հավաքագրված համապատասխան հարցումային տեղեկատվության տվյալները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով մասնակցության գործողությունների, գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության և գնահատման մանրամասների վերաբերյալ

գ) Օրենքի կամ ձեր նկատմամբ uniproma- ի կողմից ձեռնարկված uniproma կանոնների և գործողությունների խախտումներ:

2. Տեղեկատվության օգտագործում

ա) «Յունիպրոմա» -ն չի տրամադրի, վաճառի, վարձակալելու, տարածելու կամ վաճառելու ձեր անձնական տվյալները որևէ կապ չունեցող երրորդ կողմի, բացառությամբ ձեր նախնական թույլտվության, կամ որ այդպիսի երրորդ կողմը և «Յունիպրոմա» -ն անհատապես կամ համատեղ ծառայություններ են մատուցում ձեզ, և դրանց ավարտից հետո ծառայություններ, նրանց կարգելվի մուտք գործել բոլոր այդպիսի տեղեկություններ, ներառյալ նախկինում իրենց հասանելի:

բ) Uniproma- ն նաև թույլ չի տալիս որևէ երրորդ կողմի որևէ ձևով հավաքել, խմբագրել, վաճառել կամ ազատորեն տարածել ձեր անձնական տվյալները: Եթե ​​պարզվի, որ վեբ կայքի ցանկացած օգտագործող զբաղվում է վերը նշված գործունեությամբ, ապա «Յունիպրոմա» -ն իրավունք ունի անհապաղ խզել այդպիսի օգտվողի հետ ծառայության պայմանագիրը:

գ) Օգտատերերին սպասարկելու նպատակով, «Յունիպրոմա» -ն կարող է ձեզ տրամադրել ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվություն `օգտագործելով ձեր անձնական տվյալները, այդ թվում` ձեզ ապրանքի և ծառայության մասին տեղեկատվություն ուղարկելու կամ «Յունիպրոմա» -ի գործընկերների հետ տեղեկատվություն փոխանակելու միջոցով, որպեսզի նրանք ձեզ ուղարկեն: տեղեկություններ իրենց ապրանքների և ծառայությունների մասին (վերջինս պահանջում է ձեր նախնական համաձայնությունը):

3. Տեղեկատվության բացահայտում

Յունիպրոման կբացահայտի ձեր անձնական տեղեկությունների ամբողջ մասը կամ դրա մի մասը `համաձայն ձեր անձնական ցանկությունների կամ իրավական դրույթների հետևյալ հանգամանքներում.

ա) երրորդ կողմի բացահայտումը ձեր նախնական համաձայնությամբ.

բ) Ձեր կողմից պահանջվող ապրանքներն ու ծառայություններն ապահովելու համար դուք պետք է ձեր անձնական տվյալները կիսեք երրորդ կողմի հետ.

գ) օրենքի համապատասխան դրույթների կամ վարչական կամ դատական ​​մարմինների պահանջների համաձայն `հրապարակել երրորդ կողմին կամ վարչական կամ դատական ​​մարմիններին.

դ) Եթե դուք խախտում եք Չինաստանի համապատասխան օրենքներն ու կանոնակարգերը կամ միանվագ ծառայության պայմանագիրը կամ համապատասխան կանոնները, դուք պետք է այդ մասին տեղեկացնեք երրորդ կողմի.

զ) «Յունիպրոմա» -ի կայքում ստեղծված գործարքում, եթե գործարքի որևէ կողմ կատարել է կամ մասամբ է կատարել գործարքի պարտավորությունները և խնդրել է տեղեկատվություն հրապարակել, ապա «Յունիպրոմա» -ն իրավունք ունի որոշում կայացնել օգտագործողին տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ, ինչպիսիք են `կապը: մյուս կողմի տեղեկատվությունը `գործարքի ավարտին կամ վեճերի լուծմանը նպաստելու համար:

է) այլ բացահայտումներ, որոնք uniproma- ն նպատակահարմար է համարում `համաձայն օրենքների, կանոնակարգերի կամ կայքի քաղաքականության: